Context

Context of Den Engelschen ende Ne'erduitschen onderrichter, gheschiht in twee deelen ; dan welkke 't eene begrijpt horte ende noodt, wendighe regulen, tot onderwijsinghe van de Engelsche sprake. 'tander, t'zamen-praatjes, gemeene kedenen, wiscoursen, zendt-brieven, ende zin-spreuks ken ; om daar door tot de wetenschan, ende 't aanstaan der zelve gherieffelijk te komen
Processing Feedback ...