Context

Context of "Pokhodnai͡a t͡serkovʹ", v vidi͡e shkafchika XVII vi͡eka v Serpukhovskom vysot͡skom monastyri͡e : referat, chitannyĭ 31 okti͡abri͡a 1901 goda v zasi͡edanīi T͡Serkovno-arkheologicheskago otdi͡ela pri Obshch. li͡ubit. dukhovn. prosvi͡eshchenīi͡a ...
Processing Feedback ...