Context

Context of Tade ene[s]tin, en te parouse biblo. : Theokritou Eidyllia, hex kai triakonta. : Tou autou Epigrammata enneakaideka. : Tou autou Pelekys, kai Pterygion. : Scholia ta eis auta heuriskomena. ek diaphoron antigraphon, eis hen syllechthenta
Processing Feedback ...