Context

Context of Spelen va[n] zi[n]ne byden xix. gheco[n]firmeirde[n] cameren van rhetorijcken : : binne[n[ der stede van Ghendt co[m]parerende, [ver]tooght, volghende den octroye vander K. Maiesteyt, Graue va[n] Vlaendren, onzen gheduchte[n] heere, schepenen der zeluer stede en[de] camere van rhetorijcke vand' helighe Drivuldigheyt ghezeyt de Fonteynisten, verleent, en[de] der quarte wtghezo[n]de[n] op de questye welc de[n] me[n]sche steruen[de] meesten troost es : de zelue spelen beghinnende by ordre zoo, hier naer volght den xij. junij int jaer MCCCCCxxxix, en[de] wierden vulspeilt en[de] ghehendt den xxiij. vanden jare en[de] maendt voorschreuen
Processing Feedback ...